Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Informe de Política Lingüística

Recull de les principals actuacions de política lingüística dutes a terme durant l'any i les dades que permeten conèixer la situació de la llengua catalana i de l'occità aranès en diversos àmbits de la societat. Els mitjans de la CCMA garanteixen la difusió regular de continguts en català i aranés a través de les seves plataformes i contribueixen a normalitzar i a consolidar-ne l'ús.

La CCMA contribueix a normalitzar l'ús de la llengua i a consolidar el català estàndard oral i escrit, amb respecte per la variació dialectal. El seu model de llengua engloba les diferents varietats geogràfiques i de registre, adaptades a les diferents situacions comunicatives, per arribar a un públic ampli i heterogeni.
Anar al contingut