Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Compliment del Servei Públic

Informe de control del compliment de les missions específiques de servei públic de la CCMA, elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) té la funció de garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans de comunicació audiovisual de gestió pública i de controlar que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals compleix les missions de servei públic que li corresponen. En compliment d'aquesta funció, el CAC elabora un informe anual de control.
Anar al contingut