• El pla d'activitats de 3Cat, amb els objectius estratègics i operatius i els indicadors de compliment, es recull íntegrament a les Memòries de programes que acompanyen els Pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar-les mitjançant l'enllaç.

  • La CCMA es refunda, es transforma i evoluciona per connectar més i millor amb la ciutadania, per adaptar-se als seus nous hàbits i interessos, així com al nou ecosistema audiovisual.

  • Informe anual que recull l'acció de 3Cat, dels seus mitjans i de la Fundació La Marató de TV3

  • 3Cat ofereix a la ciutadania un servei públic audiovisual de qualitat en llengua catalana i altres serveis complementaris

  • La ciutadania de Catalunya participa en la millora del servei públic audiovisual que presta 3Cat a través del Consell Assessor de Continguts i Programació i del Servei d'Atenció a l'Audiència.

Anar al contingut