• Plans de cobertura informativa dels mitjans de comunicació de la CCMA aprovats pel Consell de Govern

  • El pla d'activitats de la CCMA, amb els objectius estratègics i operatius i els indicadors de compliment, es recull íntegrament a les Memòries de programes que acompanyen els Pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar-les mitjançant l'enllaç.

  • El pla director d'Estratègia Corporativa és un full de ruta que cohesiona les diferents funcions de l'àrea d'Estratègia Corporativa de la CCMA, a partir dels valors propis de la Corporació i en consonància amb el procés de transformació del model empresarial que ha de convertir la CCMA en una sola empresa de mitjans

  • Informe anual que recull l'acció de la CCMA, dels seus mitjans i de la Fundació La Marató de TV3

  • La CCMA ofereix a la ciutadania un servei públic audiovisual de qualitat en llengua catalana i altres serveis complementaris

  • La ciutadania de Catalunya participa en la millora del servei públic audiovisual que presta la CCMA a través del Consell Assessor de Continguts i Programació i del Servei d'Atenció a l'Audiència.