• Codis de bones pràctiques als quals s'adhereixen els professionals de 3Cat i publicitat activa de l'agenda pel que fa als grups d'interès, obsequis i viatges.

  • Descripció de l'organització

  • Composició de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat i informació sobre l'equip directiu.

  • La ciutadania de Catalunya participa en la millora del servei públic audiovisual que presta 3Cat a través del Consell Assessor de Continguts i Programació i del Servei d'Atenció a l'Audiència.

  • Normativa sectorial vigent i altra informació d'interès jurídic relacionada amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat.

  • Estatut que regula el funcionament de la institució, n'assegura la seva independència i garanteix els mitjans per dur a terme la seva activitat.

Anar al contingut