• Codis de bones pràctiques als quals s'adhereixen els professionals de la CCMA i publicitat activa de l'agenda pel que fa als grups d'interès, obsequis i viatges.

  • Descripció de l'organització i de les seves societats

  • Composició del grup CCMA i informació sobre l'equip directiu

  • Els estatuts socials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA són les normes bàsiques de funcionament de l'entitat

  • Marc jurídic de les empreses del grup de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • Estatut que regula el funcionament de la institució, n'assegura la seva independència i garanteix els mitjans per dur a terme la seva activitat.

Anar al contingut