Un estudi constata que prop d'un 40% de l'absentisme laboral és "fraudulent"

Entre un 30% i un 50% de l'absentisme laboral que registra la indústria catalana és voluntari o "fraudulent", segons un estudi realitzat pel Centre d'Economia Industrial, CEI, a partir d'entrevistes a 64 empreses de Catalunya, que aglutinen un total de 19.000 treballadors. L'informe, elaborat per Natalia Ortega, secretària general del Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, destaca la queixa de moltes empreses respecte a les freqüents faltes de la gent jove en dies pròxims a caps de setmana o festius. Els més veterans també són dels que més falten. Aquests últims, en dies pròxims a caps de setmana i festius. El sindicat UGT s'ha afanyat a qüestionar la "serietat i rigor" de l'estudi.
Un estudi constata que prop d'un 40% de l'absentisme laboral és "fraudulent"
Barcelona

Un estudi constata que prop d'un 40% de l'absentisme laboral és "fraudulent"

Entre un 30% i un 50% de l'absentisme laboral que registra la indústria catalana és voluntari o "fraudulent", segons un estudi realitzat pel Centre d'Economia Industrial, CEI, a partir d'entrevistes a 64 empreses de Catalunya, que aglutinen un total de 19.000 treballadors. L'informe, elaborat per Natalia Ortega, secretària general del Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, destaca la queixa de moltes empreses respecte a les freqüents faltes de la gent jove en dies pròxims a caps de setmana o festius. Els més veterans també són dels que més falten. Aquests últims, en dies pròxims a caps de setmana i festius. El sindicat UGT s'ha afanyat a qüestionar la "serietat i rigor" de l'estudi.
Actualitzat
En els casos estudiats, ni el sector, ni la dimensió, ni la localització, ni la propietat del capital són determinants per explicar els diferents nivells d'absentisme laboral de les empreses. L'estudi constata, en aquest sentit, que en la base de l'absentisme hi ha les característiques de la plantilla i la capacitat de direcció per desenvolupar les estratègies més idònies.

L'informe assenyala que l'absentisme ha disminuït des que va esclatar la crisi, encara que tendirà a créixer una vegada la situació econòmica es recuperi si no es corregeixen les circumstàncies que el propicien. Entre les mesures adoptades per les empreses per reduir els nivells d'absentisme, la conciliació de l'activitat professional i la privada és una de les actuacions amb resultats més positius.

Segons un estudi recent elaborat pel Departament de Treball de la Generalitat i l'escola de negocis IESE, les empreses que apliquen polítiques de conciliació de la vida personal i laboral redueixen la seva taxa d'absentisme fins a un 30%, sent les mesures conciliadores més aplicades per les companyies les vacances flexibles, l'excedència per cura d'un familiar, reduccions de jornada, l'horari flexible i la possibilitat de gaudir de mig dia lliure recuperable durant la setmana. També la millora del lloc i de l'entorn de treball, una bona estratègia de comunicació i l'adopció de plans estratègics que incloguin aquesta problemàtica influeixen de manera favorable en la reducció de les faltes a la feina.

La majoria de les empreses enquestades a l'estudi pertanyen al sector de la metal·lúrgia, però també n'hi ha de químiques, elèctriques i del camp de l'alimentació i les begudes, entre d'altres.

El CEI, creat el 1997 per estudiar les grans qüestions que afecten la indústria a Espanya, està integrat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.


La UGT posa en dubte el rigor de l'estudi

El sindicat UGT s'ha afanyat a qüestionar la "serietat i rigor" de l'estudi. Segons la UGT, el millor estudi sobre aquesta problemàtica el fa l'Institut d'Avaluacions Mèdiques de Catalunya (ICAM), que "ha ajudat a desmuntar molts dels mites creats sobre l'absentisme laboral", com que els joves són els que més falten a la feina.

El sindicat considera "estèrils" els esforços de la patronal per centrar-se ara en l'absentisme en un moment en què milers de treballadors estan perdent els seus treballs diàriament per "dubtoses justificacions".