La Generalitat invertirà més de 400.000 euros en reformes al barri d'Arraona de Sabadell

L'empresa pública Adigsa ha presentat als veïns de Sabadell el projecte d'aïllament de façanes, impermeabilització de cobertes i altres reparacions que afecten el sistema de ventilació i evacuació de gasos i fums a determinats blocs del barri d'Arraona. Les obres, que s'iniciaran en breu, tenen un pressupost de 408.978,54 euros, aportats íntegrament per l'empresa pública del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
La Generalitat invertirà més de 400.000 euros en reformes al barri d'Arraona de Sabadell
Sabadell

La Generalitat invertirà més de 400.000 euros en reformes al barri d'Arraona de Sabadell

L'empresa pública Adigsa ha presentat als veïns de Sabadell el projecte d'aïllament de façanes, impermeabilització de cobertes i altres reparacions que afecten el sistema de ventilació i evacuació de gasos i fums a determinats blocs del barri d'Arraona. Les obres, que s'iniciaran en breu, tenen un pressupost de 408.978,54 euros, aportats íntegrament per l'empresa pública del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Actualitzat
Els treballs, que formen part del pla director d'obres que Adigsa està portant a terme a la gran majoria dels barris d'habitatge social de Catalunya construïts per l'Estat abans de 1985, no afecten l'estructura de l'edifici 124 del carrer Arraona, però beneficiaran directament un total de setze habitatges. Les actuacions a les façanes consistiran en la instal·lació de plaques de polistirè expandit, morter adhesiu, malla de reforç i acabat amb estuc sintètic, neteja del sòcol de pedra a la planta baixa, substitució de les finestres de fusta per altres d'alumini, col·locació de persianes de PVC, enderroc dels tancaments de les galeries i substitució per tancament de vidre i alumini i instal·lació de reixes a les finestres de la planta baixa. A les cobertes les obres consistiran a impermeabilitzar amb un sistema de coberta invertida amb acabat de palet de riera. També s'impermeabilitzarà el badalot de la caixa de l'escala i els sostrea de les galeries, amb acabat de rajola de ceràmica. Així mateix, s'instal·laran els sistemes d'evacuació de gasos i fums i ventilacions dels habitatges i es farà la instal·lació comunitària de gas, adequant-la a la normativa vigent. A l'escala del bloc se substituirà el paviment actual i els graons de les escales, es pintarà tota la escala, se substituirà la barana, es pintarà la cambra dels comptadors i la dels dipòsits, es trauran els antics dipòsits d'aigua, es retolaran pisos i portes, es repararan els elements malmesos de l'enllumenat de l'escala i es farà la preinstal·lació de telefonia per la caixa de l'escala.