El COAATT busca el suport dels ajuntaments per aconseguir que els edificis més antics passin la inspecció tècnica

A finals d'any, 744 construccions de Tarragona haurien d'haver passat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), aquells construïts abans del 1960, però per ara ho han fet 252, un 33% del total. A altres ciutats les xifres són encara més baixes: a Reus només s'han inspeccionat un 13% dels edificis que s¿hi haurien de sotmetre; a Salou, el percentatge està per sota del 20%, i a Cambrils, Valls o Falset s¿arriba just a l'11%. El Col·legi d¿Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d¿Edificació de Tarragona (COAATT) ha enviat dues cartes als propietaris de les cases, dient-los que han de passar la ITE, i amb el suport dels ajuntaments, segons aquest col·lectiu professional, la situació podria millorar.
El COAATT busca el suport dels ajuntaments per aconseguir que els edificis més antics passin la inspecció tècnica

El COAATT busca el suport dels ajuntaments per aconseguir que els edificis més antics passin la inspecció tècnica

A finals d'any, 744 construccions de Tarragona haurien d'haver passat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), aquells construïts abans del 1960, però per ara ho han fet 252, un 33% del total. A altres ciutats les xifres són encara més baixes: a Reus només s'han inspeccionat un 13% dels edificis que s¿hi haurien de sotmetre; a Salou, el percentatge està per sota del 20%, i a Cambrils, Valls o Falset s¿arriba just a l'11%. El Col·legi d¿Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d¿Edificació de Tarragona (COAATT) ha enviat dues cartes als propietaris de les cases, dient-los que han de passar la ITE, i amb el suport dels ajuntaments, segons aquest col·lectiu professional, la situació podria millorar.