La CCMA demana un dictamen jurídic a la Generalitat sobre el manteniment o el retorn del RAV

Si es considera legalment pertinent el retorn del descompte del 5% també a TV3, se sol·licitarà una aportació extraordinària. La Direcció reitera que la solució en cap cas hauria de passar per reduir més en la compra de programes, ja que podria posar en greu perill la competitivitat de TV3.

El president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, amb l'acord del Consell de Govern de la CCMA, ha sol·licitat un dictamen jurídic al Departament de la Presidència respecte de les línies d'acció a seguir per part de la Corporació en relació amb el manteniment o a una eventual devolució de la reducció salarial del 5% a Televisió de Catalunya.

Tal com s'ha explicat aquest matí en una reunió entre la Direcció de la CCMA i el Comitè d'empresa del mitjà televisió, davant d'una situació de no acord sobre les propostes de devolució dels imports descomptats, la CCMA ha demanat un informe jurídic que estableixi quina ha de ser la posició de la Direcció: si cal esperar el pronunciament judicial a la demanda sobre aquesta qüestió presentada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel Comitè d'empresa de TV3 o si hi ha l'obligació legal d'aplicar de forma immediata, com reclama també aquest Comitè, la sentència del Tribunal Suprem per a Catalunya Ràdio a la resta de treballadors de CCMA, SA. En cas d'haver de deixar d'aplicar el RAV i retornar aquests imports, Brauli Duart, també amb l'acord del Consell, ha demanat al Govern una aportació extraordinària que permeti afrontar aquests pagaments, ja que la CCMA no té disponibilitat pressupostària ni de tresoreria per fer-ho efectiu.

La CCMA afronta aquest any amb una desestabilització pressupostària, conseqüència del pagament de tres milions d'euros per la sentència de Catalunya Ràdio, en negar-se la plantilla a acceptar un pagament fraccionat. Ho fa amb un pressupost amb les mateixes aportacions de la Generalitat que va rebre el 2014 i amb la mateixa previsió d'ingressos comercials de l'any passat, acumulant una reducció del 34% dels recursos des del 2010 i havent hagut d'aplicar dures mesures de contenció i optimització de les despeses. En concret, la partida destinada a la compra de continguts audiovisuals ha sofert una reducció del 56%, per la qual cosa la Direcció de la CCMA ha advertit de forma pública i repetida que la solució a aquesta situació en cap cas hauria de passar per reduir més la compra de programes, ja que podria posar en greu perill no només el lideratge sinó la competitivitat de TV3 i pot perjudicar molt els ingressos per publicitat de la cadena. 

El president de la CCMA ja va exposar a la darrera compareixença al Parlament de Catalunya, el 27 de febrer, que era "absolutament inviable" per al projecte audiovisual de la CCMA aplicar noves restriccions en producció audiovisual com a alternativa de finançament i va dir, literalment, que "una altra retallada en continguts seria suïcida per als nostres mitjans i per a la indústria audiovisual de Catalunya, de la qual hem de ser motor per mandat del Parlament". Duart va afegir que mentre no es resolgués si la CCMA estava obligada legalment a retornar els imports del RAV a TV3, i atesa la falta de capacitat pressupostària, la CCMA es veia obligada a aturar cautelarment les iniciatives i projectes que comportaven compromisos de despesa, fins que no es trobessin solucions fruit de l'acord entre les parts implicades que permetessin mantenir la competitivitat de TV3 i Catalunya Ràdio.

ccma.cat