Un 12% de les famílies catalanes amb fills adolescents és monoparental

Com s'organitzen, com es relacionen o a què dediquen el temps lliure les famílies catalanes? La Conselleria d'Acció Social i Ciutadania ha presentat el primer Panell de Famílies i Infància, on es fa una radiografia de les famílies catalanes i a partir del qual es crearà un pla estratègic per a la gestió dels temps a Catalunya. Hi ha conclusions que són fàcils de fer, com ara que en la gran majoria dels casos les dones porten la càrrega de la casa, però n'hi ha d'altres que confirmen els nous models de família, com el fet que hi hagi famílies monoparentals o reconstituïdes, és a dir, aquelles persones divorciades o separades que tenen noves parelles.
Un 12% de les famílies catalanes amb fills adolescents és monoparental
Barcelona

Un 12% de les famílies catalanes amb fills adolescents és monoparental

Com s'organitzen, com es relacionen o a què dediquen el temps lliure les famílies catalanes? La Conselleria d'Acció Social i Ciutadania ha presentat el primer Panell de Famílies i Infància, on es fa una radiografia de les famílies catalanes i a partir del qual es crearà un pla estratègic per a la gestió dels temps a Catalunya. Hi ha conclusions que són fàcils de fer, com ara que en la gran majoria dels casos les dones porten la càrrega de la casa, però n'hi ha d'altres que confirmen els nous models de família, com el fet que hi hagi famílies monoparentals o reconstituïdes, és a dir, aquelles persones divorciades o separades que tenen noves parelles.
Actualitzat
L’estudi posa de manifest l’augment cada cop més important dels diversos tipus de família. Un 12% de les famílies amb fills entre els 12 i els 16 anys ja és monoparental, a causa de l’increment de les ruptures de parella. I el 6% viuen en el si d’una família desestructurada, és a dir, que conviuen amb la parella del seu pare o la seva mare. També es revela la voluntat creixent de moltes dones que volen tenir un fill sense parella. Tot i això, les parelles biparentals continuen sent la norma, amb un 70% del total.

El temps i les activitats familiars giren al voltant de la jornada laboral de les mares. Elles continuen portant tot el pes de la llar, independentment de si treballen només a casa o fan fins a 45 hores laborals. Això fa que les activitats extraescolars dels adolescents depenguin de les característiques de la jornada laboral de la mare, que en la majoria dels casos és la primera d'arribar a casa. La meitat de les mares que treballen fora de casa arriben abans de les sis, mentre que entre els pares només són una tercera part.

En cas de separacions, la parella del pare dedica més temps als fills que no pas ell mateix. Una tercera part dels fills de famílies separades veuen el pare un cop per setmana, mentre que una quarta part no hi tenen cap contacte. En període estival, per terme mitjà passen junts quinze dies, tot i que un 40% dels pares separats no passen cap dia de vacances amb el seu fill ni fan arribar la pensió a la mare. Més enllà d'una conciliació de la vida personal i la laboral, cal una sensibilització masculina de les responsabilitats compartides, la coresponsabilització per la cura dels fills i de les filles.

Respecte al temps compartit amb els fills, predomina mirar la televisió i passejar pels carrers. Un 80% dels adolescents van de compres amb la mare, mentre que les activitats esportives les comparteixen amb el pare. Els adolescents també dediquen més temps a conversar amb les mares, principalment sobre l'escola, els professors i els amics.

Una altra de les conclusions de l’estudi fa referència a la qüestió econòmica. Al 70% de les llars treballen dos o més membres de la família, i un 36% d’aquestes té problemes per arribar a final de mes.

L’objectiu d’aquest estudi és aconseguir un seguit d’indicadors i reflexions que permetin crear un pla estratègic per a la gestió dels temps a Catalunya, així com revaloritzar els espais personals i familiars. Actualment el pla està en fase de participació i podria veure la llum aquest mes de setembre. Des de la conselleria, però, s’ha evitat parlar de mesures concretes, ja que, afirmen, encara estan en una fase molt incipient.