Salut donarà prioritat a les parelles amb més possibilitats d'èxit en la reproducció in vitro

El Servei Català de la Salut està enllestint uns nous criteris per organitzar les fecundacions in vitro que es fan als hospitals públics. Es marcaran nous criteris per donar prioritat a uns col·lectius concrets i a la llarga es pretén que aquests tractaments també es puguin fer a Tarragona, Lleida i Girona i no només a Barcelona com fins ara. El principal criteri serà el de l'edat, les dones de menys de 40 anys passarien abans.
Salut donarà prioritat a les parelles amb més possibilitats d'èxit en la reproducció in vitro
Barcelona

Salut donarà prioritat a les parelles amb més possibilitats d'èxit en la reproducció in vitro

El Servei Català de la Salut està enllestint uns nous criteris per organitzar les fecundacions in vitro que es fan als hospitals públics. Es marcaran nous criteris per donar prioritat a uns col·lectius concrets i a la llarga es pretén que aquests tractaments també es puguin fer a Tarragona, Lleida i Girona i no només a Barcelona com fins ara. El principal criteri serà el de l'edat, les dones de menys de 40 anys passarien abans.
Actualitzat
L'informe, elaborat per l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Investigació Mèdica, descobreix que, a més de l'increment de la demanda de tractaments "en un context de recursos limitats", la llista d'espera als centres públics era de 2.123 persones a 31 de març de 2005, amb una mitjana de temps d'espera de prop de disset mesos.

El grau màxim de fertilitat femenina està, segons l'informe, al voltant dels 23-24 anys i la capacitat reproductiva en la dona disminueix a partir dels 30 anys i, especialment els 35, moment en què s'inicia el període "d'edat reproductiva avançada". A partir dels 40 anys es considera que el potencial reproductor és molt baix.

Segons l'estudi, el nombre de dones en edat fèrtil de 25-44 anys que viuen en parella és de 651.225, de les quals el 15% tenen problemes d'esterilitat. Si es té en compte que un 40% de les parelles amb dificultats faran un tractament de reproducció assistida, el nombre de dones que podrien demanar l'aplicació d'aquestes tècniques seria de 39.074.

Durant el 2004 a Catalunya es van dur a terme amb finançament 818 cicles de fecundació in vitro a l'Hospital Clínic, la Clínica Puigvert i l'Hospital Maternoinfantil de la Vall d'Hebron. L'any anterior només se n'havien realitzat 727. A més, aquest any s'ha portat a terme com a prova pilot un sistema que permet finançar amb recursos públics els medicaments necessaris per als tractaments de reproducció assistida. D'aquesta manera, es van fer 4.939 cicles més en centres acreditats per la Generalitat, la majoria privats, que ascendeixen la suma total de tractaments a 5.757.

Pel que fa als criteris que es proposen per donar prioritat a la cobertura pública, l'informe valora també la possibilitat que en funció dels recursos econòmics es limiti a dos els cicles de tractaments. També, si hi ha antecedents d'un intent de tractament previ cancel·lat per resposta ovàrica insuficient es farà només un segon cicle d'estimulació ovàrica.

L'estudi encarregat per Salut proposa igualment l'existència de dues llistes d'espera, una per a primers intents i, si aquesta fracassa, passar la pacient a la segona llista, per al segon i tercer intents. Amb aquest sistema, el centre hauria d'intercalar pacients de les dues llistes.

Davant la complexitat d'establir un sistema de prioritat de pacients en llista d'espera per a una fecundació assistida, el document proposa seleccionar uns criteris i establir unes puntuacions per a cada nivell. La suma total serviria per ordenar la llista d'espera.