Les comarques lleidatanes demanen 221 milions d'euros al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya

Lleida.- Els ens locals de les comarques de les terres de Lleida han presentat un total de 1.162 sol·licituds a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del quinquenni 2008-2012, una xifra que representa un increment del 69,88% respecte del quadrienni anterior. Segons el director general d'Administració Local, Carles Bassaganya, l'increment 'és significatiu', tenint en compte que la mitjana de Catalunya per al període actual és del 42,8%. De fet, les comarques de la plana de Lleida són el territori que, proporcionalment, presenta un major creixement de peticions. L'import total de les demandes suma 220,94 milions d'euros, un 130% superior al del període 2004-2007, que va ser de 96 milions.
Les comarques lleidatanes demanen 221 milions d'euros al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya

Les comarques lleidatanes demanen 221 milions d'euros al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya

Lleida.- Els ens locals de les comarques de les terres de Lleida han presentat un total de 1.162 sol·licituds a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del quinquenni 2008-2012, una xifra que representa un increment del 69,88% respecte del quadrienni anterior. Segons el director general d'Administració Local, Carles Bassaganya, l'increment 'és significatiu', tenint en compte que la mitjana de Catalunya per al període actual és del 42,8%. De fet, les comarques de la plana de Lleida són el territori que, proporcionalment, presenta un major creixement de peticions. L'import total de les demandes suma 220,94 milions d'euros, un 130% superior al del període 2004-2007, que va ser de 96 milions.