L'Ajuntament de Sabadell suspèn un concurs públic de contractació per la sospita d'irregularitats d'algun candidat

ACN Sabadell.-L'Ajuntament de Sabadell ha suspès un concurs públic d'ampliació de la borsa de treball per proveir les places de personal subaltern davant la possibilitat que algun candidat hagi comès irregularitats. En concret, el Consistori investiga si algun dels candidats havia tingut accés a les respostes del primer examen, com hauria detectar un membre del tribunal de selecció. Per tal d'esclarir aquests fets l'Ajuntament ha obert un expedient intern informatiu i si els resultats demostren les irregularitats, es prendran "les mesures disciplinàries oportunes". Per tal de garantir la igualtat i lliure concurrència de totes les persones candidates, l'Ajuntament comunicarà l'anul·lació i la repetició d'aquesta prova, es nomenarà un nou tribunal, s'exclourà del procés les persones que hi hagin incorregut en possibles irregularitats i s'obrirà una investigació interna. La prova es va fer el passat 17 de nombres i de les 402 persones aspirants admeses a participar al concurs, es van presentar 230, de les quals una es va retirar després de realitzar el primer exercici.
L'Ajuntament de Sabadell suspèn un concurs públic de contractació per la sospita d'irregularitats d'algun candidat

L'Ajuntament de Sabadell suspèn un concurs públic de contractació per la sospita d'irregularitats d'algun candidat

ACN Sabadell.-L'Ajuntament de Sabadell ha suspès un concurs públic d'ampliació de la borsa de treball per proveir les places de personal subaltern davant la possibilitat que algun candidat hagi comès irregularitats. En concret, el Consistori investiga si algun dels candidats havia tingut accés a les respostes del primer examen, com hauria detectar un membre del tribunal de selecció. Per tal d'esclarir aquests fets l'Ajuntament ha obert un expedient intern informatiu i si els resultats demostren les irregularitats, es prendran "les mesures disciplinàries oportunes". Per tal de garantir la igualtat i lliure concurrència de totes les persones candidates, l'Ajuntament comunicarà l'anul·lació i la repetició d'aquesta prova, es nomenarà un nou tribunal, s'exclourà del procés les persones que hi hagin incorregut en possibles irregularitats i s'obrirà una investigació interna. La prova es va fer el passat 17 de nombres i de les 402 persones aspirants admeses a participar al concurs, es van presentar 230, de les quals una es va retirar després de realitzar el primer exercici.