La Diputació de Barcelona farà una rotonda per millorar la seguretat viària entre Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès

Barcelona.- La Diputació de Barcelona construirà una rotonda per millorar la seguretat viària de l'enllaç actual entre la carretera BV-2429 amb el Camí de la Carrelada, als municipis de Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès. Aquest enllaç és una intersecció en creu que es troba situada en una zona de canvi de rasant i propera a una corba de radi reduït. La rotonda tindrà quatre braços, corresponents al camí de La Correlada; un en direcció a La Granada i l'altre en direcció a Les Cabòries; i els altres dos corresponents a la carretera BV-2429, un en direcció a Sant Sebastià dels Gorgs i l'altre que va a Sant Cugat Sesgarrigues. Les obres tindran un cost de 656.460 euros.
La Diputació de Barcelona farà una rotonda per millorar la seguretat viària entre Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès

La Diputació de Barcelona farà una rotonda per millorar la seguretat viària entre Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès

Barcelona.- La Diputació de Barcelona construirà una rotonda per millorar la seguretat viària de l'enllaç actual entre la carretera BV-2429 amb el Camí de la Carrelada, als municipis de Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès. Aquest enllaç és una intersecció en creu que es troba situada en una zona de canvi de rasant i propera a una corba de radi reduït. La rotonda tindrà quatre braços, corresponents al camí de La Correlada; un en direcció a La Granada i l'altre en direcció a Les Cabòries; i els altres dos corresponents a la carretera BV-2429, un en direcció a Sant Sebastià dels Gorgs i l'altre que va a Sant Cugat Sesgarrigues. Les obres tindran un cost de 656.460 euros.