Els valors de les tecnològiques nord-americanes cauen en picat

El Nasdaq 100, un dels indicadors més fiables de les noves tecnologies, ha arribat al seu valor més baix en quatre anys. L'índex esta format per les 100 companyies tecnològiques més importants que cotitzen en el Nasdaq. Des dels atacs de l'11 de setembre, el Nasdaq 100 no ha parat de baixar. Ahir va tancar a 1.100,97 punts, amb una pèrdua del 3%, i es va situar per sota el nivell del gener de l'any 1998. El Nasdaq 100 ha estat sempre un índex molt volàtil. Un simple rumor podia enfonsar el mercat i l'endemà recuperar-se molt més del que havia baixat. El màxim havia arribat a 1.720,91 en una repuntada el 5 de desembre de l'any passat.
Els valors de les tecnològiques nord-americanes cauen en picat
NASDAQ

Els valors de les tecnològiques nord-americanes cauen en picat

El Nasdaq 100, un dels indicadors més fiables de les noves tecnologies, ha arribat al seu valor més baix en quatre anys. L'índex esta format per les 100 companyies tecnològiques més importants que cotitzen en el Nasdaq. Des dels atacs de l'11 de setembre, el Nasdaq 100 no ha parat de baixar. Ahir va tancar a 1.100,97 punts, amb una pèrdua del 3%, i es va situar per sota el nivell del gener de l'any 1998. El Nasdaq 100 ha estat sempre un índex molt volàtil. Un simple rumor podia enfonsar el mercat i l'endemà recuperar-se molt més del que havia baixat. El màxim havia arribat a 1.720,91 en una repuntada el 5 de desembre de l'any passat.
Actualitzat