Els matrimonis catòlics decauen un 13% i pugen sensiblement les unions civils

Segons les dades de l'Intitut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'any passat es van registrar a Catalunya 27.178 matrimonis, 20.267 dels quals van ser civils, 5.879 catòlics i 150 amb altres tipus de celebració. Les xifres es tradueixen en una disminució del 13% de les unions catòliques i un augment del 3% de les civils. D'altra banda, les unions entre persones del mateix sexe se situen al 3%, mentre que els enllaços entre homes espanyols i dones estrangeres, sobretot llatinoamericanes, constitueixen el 23% del total.
Els matrimonis catòlics decauen un 13% i pugen sensiblement les unions civils
Barcelona

Els matrimonis catòlics decauen un 13% i pugen sensiblement les unions civils

Segons les dades de l'Intitut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'any passat es van registrar a Catalunya 27.178 matrimonis, 20.267 dels quals van ser civils, 5.879 catòlics i 150 amb altres tipus de celebració. Les xifres es tradueixen en una disminució del 13% de les unions catòliques i un augment del 3% de les civils. D'altra banda, les unions entre persones del mateix sexe se situen al 3%, mentre que els enllaços entre homes espanyols i dones estrangeres, sobretot llatinoamericanes, constitueixen el 23% del total.
Redacció Actualitzat
Casament.

Casament.

Durant el 2010 a Catalunya va disminuir un 2,7% el nombre de matrimonis celebrats amb contraents solters, que s'explica per la tendència de creixement de matrimonis en segones núpcies com a conseqüència d'una viudetat o divorci d'un dels cònjuges. Les segones núpcies, però, van representar un 28,7% del total.

Dels casaments homosexuals, els formats per homes van representar el 63%, mentre que per a les dones va ser el 37%.

Els matrimonis més freqüents són entre homes de més edat que les dones, amb un 57%, però amb una tendència decreixent davant el 66,6% de l'any 2000.

La Terra Alta és el lloc on hi ha més matrimonis catòlics, amb una representació del 50%, mentre que a l'Alta Ribagorça només el 7% de les unions són catòliques.

Pel que fa a l'edat, la mitjana en els homes se situa en els 32 anys, mentre que per a les dones són els 31. Tot i això, en 3 de cada 10 unions, la dona és més gran que l'home.

Les estadístiques indiquen que dos de cada tres matrimonis se celebren entre el maig i l'octubre, i que són els mesos de juliol i setembre els de més freqüència, amb 4.070 i 3.450 unions respectivament.