El govern impulsarà un pla per implantar i potenciar l'ús del català en el món judicial

El Departament de Justícia impulsarà un pla integral per potenciar el coneixement i l'ús del català en el món judicial. Des de l'any 2000 hi ha un pla pilot en funcionament, al qual estan adscrites algunes oficines judicials. Ara la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia ha elaborat un nou pla que implica tots els col·lectius, com els advocats, els fiscals, els procuradors i fins i tot, la ciutadania perquè la majoria d'actuacions judicials es facin en català. El pla també inclou la implicació dels ciutadans.
El govern impulsarà un pla per implantar i potenciar l'ús del català en el món judicial
Departament de Justícia

El govern impulsarà un pla per implantar i potenciar l'ús del català en el món judicial

El Departament de Justícia impulsarà un pla integral per potenciar el coneixement i l'ús del català en el món judicial. Des de l'any 2000 hi ha un pla pilot en funcionament, al qual estan adscrites algunes oficines judicials. Ara la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia ha elaborat un nou pla que implica tots els col·lectius, com els advocats, els fiscals, els procuradors i fins i tot, la ciutadania perquè la majoria d'actuacions judicials es facin en català. El pla també inclou la implicació dels ciutadans.
Actualitzat
El nou pla integral pretén que la majoria d'actuacions judicials es facin en català habitualment. Amb aquesta finalitat, les oficines judicials disposaran de la documentació en totes dues llengües, sense que això signifiqui l'endarreriment de les causes en curs. La normalització lingüística en el món judicial considera el català com un requisit per a l'accés a places de metge forense, agents judicials, auxiliars i oficials de l'Administració i demanarà al Ministeri de Justícia que el llenguatge jurídic tingui el mateix valor que el nivell D. També vol que s'utilitzi en les dependències del Registre Civil. El Departament de Justícia preveu una millora del marc legal per implantar el català en el món judicial. Per això impulsarà una iniciativa legislativa que demanarà la plena competència sobre el personal, perquè passi a ser autonòmic. El personal de les oficines judicials rebrà formació i assessorament per poder treballar en català de forma habitual, amb cursos d'iniciació i reforç i de redacció dels documents judicials. També s'assegurarà l'impuls del català fora de les oficines judicials, amb la signatura de convenis amb el Departament d'Universitats o el Col·legi d'Advocats de Catalunya, per incrementar-ne l'ús a les facultats de Dret i a les escoles de pràctica jurídica. El Departament de Justícia també ha establert unes bonificacions per a les oficines judicials que s'adscriguin al nou pla de normalització lingüística. El pla també afectarà la ciutadania, ja que es faran campanyes per informar els ciutadans sobre els seus drets en matèria lingüística, davant l'administració de justícia.