El govern català aprova l'avantprojecte de modificació de la llei de caixes catalana

L'avantprojecte de llei que s'ha aprovat avui en comissió de govern defineix, entre d'altres, les funcions i les responsabilitats que corresponen al president d'una entitat bancària, com a màxim representant. Les caixes podran decidir, a partir d'ara, que la tasca del president sigui retribuïda en funció de la seva dedicació. A més, la reforma proposa allargar el mandat dels consellers i vocals de quatre a sis anys, respectant el límit de dotze anys fixat per la legislació actual. També es pretén incrementar el nivell de representativitat social i econòmica de les entitats bancàries. <br>
El govern català aprova l'avantprojecte de modificació de la llei de caixes catalana
Barcelona

El govern català aprova l'avantprojecte de modificació de la llei de caixes catalana

L'avantprojecte de llei que s'ha aprovat avui en comissió de govern defineix, entre d'altres, les funcions i les responsabilitats que corresponen al president d'una entitat bancària, com a màxim representant. Les caixes podran decidir, a partir d'ara, que la tasca del president sigui retribuïda en funció de la seva dedicació. A més, la reforma proposa allargar el mandat dels consellers i vocals de quatre a sis anys, respectant el límit de dotze anys fixat per la legislació actual. També es pretén incrementar el nivell de representativitat social i econòmica de les entitats bancàries.
Actualitzat