Condemnen tres bancs per haver embargat els béns a un matrimoni de sordmuts

L'Audiència de Lleida ha condemnat les entitats financeres BBVA, Caixa d'Estalvis i Pensions i Banc de Comerç a tornar els diners i les propietats que van embargar a un matrimoni de sordmuts que havia subscrit dues hipoteques i diversos crèdits amb aquestes entitats financeres "sense tenir capacitat per fer-ho", segons la sentència judicial.
Condemnen tres bancs per haver embargat els béns a un matrimoni de sordmuts
Lleida

Condemnen tres bancs per haver embargat els béns a un matrimoni de sordmuts

L'Audiència de Lleida ha condemnat les entitats financeres BBVA, Caixa d'Estalvis i Pensions i Banc de Comerç a tornar els diners i les propietats que van embargar a un matrimoni de sordmuts que havia subscrit dues hipoteques i diversos crèdits amb aquestes entitats financeres "sense tenir capacitat per fer-ho", segons la sentència judicial.
Actualitzat
La sentència de l'Audiència de Lleida confirma la dictada en el seu dia per un jutjat de primera instància de Lleida que va ser recorreguda pels responsables del BBVA a Lleida. Els bancs condemnats per aquesta nova sentència van embargar al matrimoni tots els seus béns i propietats, i fins i tot la casa en què vivien, motiu pel qual la parella va haver de ser acollida per uns familiars, en deixar de pagar els crèdits contrets. La sentència basa la seva decisió en un informe medicoforense en què s'assenyala que el matrimoni té una sordesa catalogada com a discapacitat psicofísica intensa. El tribunal indica que "la capacitat de judici i raciocini dels afectats es troba disminuïda de forma que tots dos poden desenvolupar una vida dins de la normalitat en un mitjà senzill i no hostil, però estan incapacitats per al desenvolupament i la resolució de qüestions complexes o en mitjans hostils". L'informe forense també assenyala que el nivell de lectura comprensiva dels afectats equival a la d'un nen de 9 anys d'edat, cosa que porta el tribunal a indicar que cap dels dos tenia "la capacitat necessària per comprendre el contingut dels diversos contractes firmats i per obligar-se a assumir-ne el contingut obligacional".