Barcelona i l'àrea metropolitana són declarades zones de protecció especial per millorar la qualitat de l'aire

Barcelona.- El Govern ha aprovat el Decret per a la declaració de zona de protecció especial per al restabliment de la qualitat de l'aire a diversos municipis de les comarques del Barcelonès, Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Aquesta protecció especial fa referència als contaminants de l'aire, el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
Barcelona i l'àrea metropolitana són declarades zones de protecció especial per millorar la qualitat de l'aire

Barcelona i l'àrea metropolitana són declarades zones de protecció especial per millorar la qualitat de l'aire

Barcelona.- El Govern ha aprovat el Decret per a la declaració de zona de protecció especial per al restabliment de la qualitat de l'aire a diversos municipis de les comarques del Barcelonès, Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Aquesta protecció especial fa referència als contaminants de l'aire, el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
Actualitzat