Manual d'ús

2.4.1.7. Llengua amb varietat de registres

No ens expressem de la mateixa manera per adreçar-nos al conjunt del públic en un horari de màxima audiència que a un grup específic en horari minoritari, ni en un espai informatiu que en un d’entreteniment o d’humor. Adeqüem l’expressió a la matèria tractada, al públic potencial, a la voluntat de proximitat entre qui parla i l’interlocutor o l’audiència, a si hi ha interacció directa amb qui rep el missatge, si la intervenció és espontània o preparada, o si es tracta de llengua oral o escrita, entre altres factors.

En registres formals i quan predomina la transmissió de continguts informatius fem servir una llengua estàndard, acostada al màxim als usos més comuns i a la normativa.

Quan predomina l’expressió de la individualitat o la transmissió d’emocions, o quan és indispensable la màxima versemblança en el retrat d’una realitat concreta, recollim els usos col·loquials més adequats segons el context.

Quadre orientatiu per nivell de formalitat
NIVELLS DE FORMALITAT MODEL DE LLENGUA ESPAIS
Màxima formalitat Estàndard formal Informació i entreteniment formal

Intervenció formal sense interacció (amb interlocutor concret o amb l’audiència)

Diàleg molt formal

Llengua estàndard (sense trets col·loquials)

Espais orals i escrits d’informació general o d’esports (lectura i improvisació): notícies, cròniques, reportatges, portades / editorials, titulars

Off narrador en documentals, ficció i publicitat

Promocions formals

Tractament formal de matèries específiques (p. e., música clàssica)

Entrevistes molt formals

Formalitat mitjana Estàndard amb trets col·loquials Entreteniment

Diàleg formal d’aparença espontània

Diàleg mitjanament informal d’aparença espontània

Intervenció mitjanament informal d’aparença espontània

Llengua estàndard amb alguns trets col·loquials, segons el grau de formalitat

Evitem els calcs d’altres llengües

Intervencions espontànies en la informació

Promocions informals

Entreteniment mitjanament formal: magazins, debats, tertúlies, entrevistes

Entreteniment informal: entrevistes, concursos, tertúlies

Tractament informal de matèries específiques (p. e., radiofórmula música pop)

Monòlegs humorístics en general

Formalitat variable Pseudo col·loquial Ficció

Diàleg informal d’aparença espontània amb especial exigència de realisme o versemblança

Monòleg molt informal d’aparença espontània

Llengua de formalitat mitjana o baixa que incorpora trets col·loquials per ser versemblant

Admetem un nombre limitat de calcs (fonètics, lèxics, morfològics o sintàctics) d’altres llengües si ho exigeix la versemblança

Espais humorístics (inclosos monòlegs) amb recreació de personatges reals o ficticis

Diàlegs originals en sèries i llargmetratges

Diàlegs doblats en sèries i llargmetratges

TEMES:
Servei públicQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlenguaFonts
Anar al contingut