Manual d'ús

2.4.1.5. Llengua respectuosa i no discriminadora

Fem servir un llenguatge respectuós amb les persones i evitem, en general, l’ús de termes o expressions que puguin contribuir a marginar grups socials o que puguin resultar ofensius o incòmodes.

Si, en la informació, ens referim a unes declaracions que poden resultar ofensives, les presentem de manera no ofensiva. Si les citem textualment, indiquem clarament que són literals.

   
El líder de la plataforma opositora és un autista, segons el president del club, per no haver fet cas dels seus consells.

El president del club va desqualificar el líder de la plataforma opositora per no haver fet cas dels seus consells.

TALL DE VEU / INSERT

El president del club va qualificar d’autista el líder de la plataforma opositora per no haver fet cas dels seus consells. El president del club va qualificar el líder de la plataforma opositora, en paraules textuals, d’autista, per no haver fet cas dels seus consells.

En situacions formals i en espais destinats al públic infantil evitem, en general, les expressions malsonants. Si estan justificades en la informació perquè es tracta de citacions textuals, n’indiquem clarament la literalitat.

   
El transvasament es farà per collons, segons el ministre. El ministre ha afirmat, textualment, que el transvasament es farà “per collons”.

En els espais d’entreteniment i ficció només fem servir expressions malsonants si està justificat per la força expressiva o la versemblança i si no contradiu els nostres principis editorials. Tenim en compte l’horari protegit per als menors d’edat.

Evitem la discriminació per raó de sexe i donem als homes i les dones un tractament igualitari. Fem servir el masculí, preferiblement en plural, com a genèric per referir-nos a persones de manera global i indistinta, sense especificar-ne el sexe. També fem servir termes genèrics o col·lectius. En general, per naturalitat i economia del llenguatge, no dupliquem el gènere de les paraules.

TEMES:
Servei públicRigorQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlenguaFonts
Anar al contingut