GUIA EDITORIAL

1.1.3.3.2. Incompatibilitats

Els interessos personals dels professionals de 3Cat no interfereixen en la seva tasca de servei públic.
El personal de 3Cat no pot dur a terme altres activitats en el sector públic o privat sense autorització prèvia, tal com estableix la normativa vigent.

Els professionals que treballen per a 3Cat en l’elaboració i presentació de continguts estrictament informatius no poden fer publicitat ni participar en promocions comercials, independentment del règim contractual que els vinculi amb l’empresa, si la seva projecció pública s’associa al mitjà on treballen.
La participació en espais publicitaris del personal de 3Cat no vinculat als continguts informatius no ha d’afectar ni la imatge ni els interessos de 3Cat. En qualsevol cas, requereix l’autorització expressa de la direcció del seu mitjà.
El personal de 3Cat ha d’obtenir l’autorització de la direcció del seu mitjà abans d’establir una col·laboració amb altres mitjans de comunicació.

Per participar en presentacions d’actes públics o dictar conferències, els professionals de 3Cat han de demanar una autorització prèvia a la direcció del mitjà on treballen. Aquest criteri també afecta les possibles col·laboracions en activitats promogudes per organismes o entitats sense afany de lucre.
3Cat es dota dels mecanismes necessaris per decidir en els casos de possible incompatibilitat, un cop escoltades les direccions de les empreses i, si s’escau, els consells professionals.

TEMES:
IndependénciaInformacióImparcialitatPublicitatServei públicLegislacióIntegritat
Anar al contingut