GUIA EDITORIAL

1.1.3.3.1. Deures professionals

Els professionals de les empreses de la CCMA assumeixen els principis i les normes recollits en aquest llibre d'estil i es comprometen a treballar amb competència en la feina que desenvolupen.
Els professionals de la CCMA no utilitzen en profit propi o de tercers les informacions obtingudes per raó del càrrec, funció o activitat professional, ni s’aprofiten de la seva condició per obtenir favors, beneficis, avantatges o un tracte millor a l’hora d’adquirir productes o contractar serveis.
Els professionals de la CCMA separen clarament la seva activitat privada de la vinculada al mitjà on treballen i es comprometen a no perjudicar la imatge del grup.

TEMES:
InformacióIntegritat
Anar al contingut