Manual d'ús

2.4.4.1. Els textos informatius audiovisuals

La redacció de textos informatius audiovisuals, orals o escrits, es basa en el criteri de màxima claredat per aconseguir una comunicació eficaç amb l'audiència.

El discurs informatiu radiofònic té les característiques de la llengua oral formal i la transmissió del missatge és lineal i contínua. L'audiència va acumulant la informació progressivament i no té la possibilitat de tornar enrere per recuperar-la si no l'ha entesa.

En el discurs informatiu televisiu, a més a més, el text s'interrelaciona amb la imatge en graus diversos.

Als mitjans interactius, en què domina la llengua escrita, la transmissió deixa de ser lineal i el text inclou recursos del mateix mitjà interactiu i del radiofònic i el televisiu.

Adeqüem la redacció dels textos a les característiques de cada mitjà i fem ús dels recursos disponibles per assegurar-nos que el missatge és comprensible per al conjunt de l'audiència.

TEMES:
LlenguaLlenguatgeQualitatMaterial informatiuServei públicRigorValors
Anar al contingut