Manual d'ús

2.4.4.12. Les traduccions en la informació

En la informació treballem sovint amb materials procedents d'altres llengües. Si traduïm un text nosaltres mateixos o si treballem a partir d'un text que és el resultat d'una traducció, procurem que els continguts que elaborem i difonem s'entenguin bé i no continguin errors o dificultats atribuïbles a una traducció poc acurada.

En els textos informatius d'elaboració ràpida, en què no solen intervenir professionals de la traducció, si cal ens assessorem per transmetre amb fidelitat els continguts originals. Per garantir la qualitat lingüística de les traduccions, les fem revisar pels serveis lingüístics, als quals mirem de proporcionar la versió original del text.

Aportem les referències necessàries per complementar i fer comprensible el text traduït. Si el text original conté especificitats culturals alienes a la nostra audiència, explícites o sobreenteses, busquem solucions més genèriques o bé acompanyem la traducció d'explicacions o de context perquè resulti comprensible.

En el doblatge de declaracions, fem una traducció funcional, fidel a l'original i que asseguri la comprensió. Transmetem els continguts i els matisos expressius de qui parla amb traduccions naturals i fàcils d'entendre en català, sense un excés de literalitat.

En la traducció no s'ha de percebre que el text prové d'una altra llengua; ha de resultar tan natural i clar com si s'hagués pensat en català. Parem una atenció especial a evitar els calcs de qualsevol tipus: en el lèxic, en l'ordre de la frase, en l'ús dels pronoms i en les fórmules de tractament, ja que en la llengua de partida i la d'arribada poden ser semblants però no equivalents o coincidents del tot.

TEMES:
InformacióRigorQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlengua
Anar al contingut