Manual d'ús

2.4.4.1.2. Precisió

En la transmissió de continguts informatius busquem termes precisos que designin de la manera més exacta i sense ambigüitats ni vaguetats el concepte que volem expressar. Ajustem l’enfocament, la quantitat de detalls i les paraules que fem servir a la matèria que tractem i a l’audiència a què ens adrecem.

Difonem els continguts de manera precisa i alhora planera. Si divulguem una matèria complexa, busquem paraules que designin sense inexactituds el que volem transmetre. Si un terme precís pot ser incomprensible per a un sector de l’audiència, l’expliquem.

Quan cal precisió, limitem l’ús de paraules massa genèriques que englobin conceptes molt diferents i que puguin resultar ambigües.

Expressió genèrica Expressió més precisa
Ha fet una peça.

Ha compost la música / ha escrit la lletra d’una cançó / d’una òpera.

Ha redactat una notícia.

Ha acabat de cosir una camisa.

[...]

Certes paraules d’ús habitual, que, en general, són l’opció més natural i preferible, conviuen amb altres de no tan freqüents que expressen el mateix amb més matisos. Fem servir les diferents alternatives amb propietat, amb el seu significat específic, en el context adequat i sense excloure el terme més habitual.

Terme genèric d'ús habitual Alternatives més precises
dir afirmar, explicar, comentar, assegurar, argumentar, confirmar, declarar, manifestar, concloure, suggerir, proposar, puntualitzar...

La formulació clara del que volem dir, l’obtenim tant amb la tria de paraules precises com amb la redacció del conjunt del text.

   
Molts veïns posaven en dubte la versió de l’explosió de gas des del primer moment, perquè la falta de pudor i l’existència d’una fumera negra no solen anar associades a aquest tipus d’accidents. Des del primer moment molts veïns posaven en dubte la versió de l’explosió de gas perquè no se sentia pudor i es veia una fumera negra, factors que no solen anar associats a aquest tipus d’accidents.

Ens expressem amb propietat, i no amb vaguetat ni de manera aproximada. Si tractem camps específics del coneixement, expliquem els continguts amb rigor i fem servir la terminologia apropiada.

   
Aquesta història és un altre exemple de les dificultats que suposa delimitar la frontera entre la ciència i l’ètica. Aquesta història és un altre exemple de les dificultats que suposa delimitar, en el camp de la ciència, la frontera entre el que és ètic i el que no ho és.
Empúries és molt coneguda pel seu jaciment arqueològic. Empúries és un jaciment arqueològic molt conegut.
TEMES:
Valors Servei públic Rigor Qualitat Material informatiu Llenguatge Llengua
Anar al contingut