GUIA EDITORIAL

1.2.3.8.2. Accés

Garantim l’accés als nostres mitjans dels grups polítics i socials més representatius o significatius, en aplicació dels nostres principis sobre pluralisme i minories. L’accés d’aquests col·lectius ciutadans es determina amb criteris objectius, com ara la representació parlamentària, la implantació política, sindical, social i cultural, i l’àmbit territorial d’actuació.

TEMES:
Independéncia Imparcialitat Polí­tica Pluralisme Participació Diversitat
Anar al contingut