GUIA EDITORIAL

1.2.3.8.3. Enquestes, sondejos d'opinió i dades estadístiques

La informació elaborada a partir d’una enquesta o sondeig ha d’incloure un comentari tècnic que especifiqui almenys quina empresa l’ha fet i qui l’ha finançat, l’univers de la mostra i el marge d’error, i els trets bàsics que permetin que l’audiència en pugui valorar els resultats. Apliquem aquest criteri tant a les enquestes polítiques com a les que recullen tendències o dades estadístiques en qualsevol altre camp.

No donem categoria d’enquesta o de sondeig d’opinió a activitats que no tenen valor estadístic i que són fruit de la interacció amb l’audiència o d’enquestes de carrer.

En aquests casos informem del nombre absolut de persones enquestades.

TEMES:
InformacióPolí­ticaEnquestes
Anar al contingut