Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Bon Govern

Codis de bones pràctiques als quals s'adhereixen els professionals de la CCMA i publicitat activa de l'agenda pel que fa als grups d'interès, obsequis i viatges.

Els directius, treballadors i col·laboradors fixos o eventuals de tots els mitjans de la CCMA tenen l'obligació de conèixer i complir íntegrament el seu Llibre d'Estil.

El personal directiu de la CCMA subscriu el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i fan públiques tant la seva agenda pel que fa als grups d'interès, com els obsequis rebuts i els viatges en què han estat convidats.

Anar al contingut