Anar a la navegació principal

Normativa i informació d'interès jurídic

Normativa sectorial vigent i altra informació d'interès jurídic relacionada amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat.

Normativa sectorial vigent

Inventari d'activitats de tractament

Resolucions de sol·licituds de dret d'accés a la informació pública

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:  no hi ha resolucions de rellevància pública.

Resolucions judicials en matèria de transparència: la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat no ha estat involucrada en cap procediment judical en qüestions de transparència.

Dictàmens: en els darrers cinc anys no s'han redactat dictàmens a petició de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat a la Comissió Jurídica Assessora i d'altres òrgans consultius.

Darrera data d'actualització: actualització contínua

 

 

 

 

Anar al contingut