Directes i "Time shifting"

En el context audiovisual, es coneix amb el terme tècnic Time Shifting la possibilitat de guardar un programa mentre s'emeti per poder retrocedir, fer pausa i avançar. Amb aquesta tecnologia oferim noves possibilitats de consum dels nostres  directes de televisió i ràdio per internet, ja que es pot tirar enrere fins a dues hores respecte al directe.