DIRECTES I "TIME SHIFTING"

En el context audiovisual, es coneix amb el terme tècnic Time Shifting la possibilitat de guardar un programa mentre s’emeti per poder retrocedir, fer pausa i avançar. Amb aquesta tecnologia oferim noves possibilitats de consum dels nostres  directes de televisió i ràdio per internet, ja que es pot tirar enrere fins a una hora respecte al directe.

Per poder gaudir del Time Shifting cal que accedeixis al reproductor avançat. També trobaràs l'accés des de qualsevol plana de directes dels nostres canals.

Els requisits tècnics per al correcte funcionament dels directes són els següents:

  • Ordinadors Windows/Linux: Cal tenir instal·lat el Flash Player i tenir-lo actualitzat amb l’última versió: http://get.adobe.com/es/flashplayer/
  • Ordinadors Mac: Amb navegador Safari, hi ha suport nadiu per a la reproducció dels nostres directes. Per a la resta de navegadors, també cal tenir instal·lat el Flash Player i tenir-lo actualitzat amb l’última versió: http://get.adobe.com/es/flashplayer/
  • Dispositius Android (tauletes i mòbils): Els directes es poden reproduir correctament, però la funcionalitat de Time Shifting és incompatible amb la majoria d’aquests terminals. Per aquest motiu, l’opció de tirar enrere en el temps està deshabilitada en aquests dispositius.
  • Dispositius iOS (iPads i iPhones): Amb versions del sistema operatiu iOS a partir de la 8.0, es va canviar la gestió del gravador de vídeo nadiu. Això fa que per navegar enrere en el temps el sistema operatiu no mostri la barra de desplaçament. En algunes versions permet poder fer salts enrere de 30 segons.