Restriccions per àrea geogràfica

Quan es negocien drets per la difusió digital dels continguts audiovisuals, un dels criteris de negociació és el geoblocatge, que especifica des de quins territoris s'ha de poder veure el contingut.

La política de negociació de drets digitals de TV3 intenta garantir la màxima difusió dels continguts, i sempre que es pot els vídeos estan disponibles per a tot el món. Tot i això, en algunes ocasions alguns continguts estan restringits a nivell de geoblocatge a Espanya o a Catalunya.

A vegades, en continguts restringits geogràficament a Catalunya, alguns usuaris, tot i estar físicament a Catalunya, no poden veure el contingut. El motiu d'aquest problema es deriva d'aspectes tecnològics relacionats amb la gestió del geoblocatge. Per poder fer aquest control, quan un usuari vol veure un vídeo, el servidor de vídeo de TV3 li demana al dispositiu de l'usuari on és, i en funció d'aquesta informació, li serveix contingut, si té drets, o li dona un missatge de "contingut no disponible", si no té drets.

En el cas de la restricció geogràfica per Catalunya, sovint la informació que donen alguns proveïdors d'accés a internet és errònia, i retornen una ubicació de fora de Catalunya, quan en realitat l'usuari hi és. El servidor de vídeo creu que l'usuari és fora de Catalunya i, per tant, no li deixa veure el contingut per no incomplir amb els drets de difusió.

Com que els problemes amb el servei només sorgeixen quan la restricció de difusió es fa a nivell Catalunya, i són per motius aliens a TV3, a TV3alacarta hi ha pocs continguts amb aquest tipus de restricció. Només es difonen digitalment continguts amb geblocatge a Catalunya quan les altres opcions s'han hagut de descartar per qüestió de drets i negociacions.

Si es tenen problemes per veure continguts geoblocats a Catalunya, tot i estar a Catalunya, es pot saber quina és la localització assignada pel proveïdor d'accés a internet a través de la pàgina web: http://www.iplocation.net/. Si la ubicació assignada és incorrecte, es pot contactar amb el proveïdor d'accés a internet i sol·licitar que se li assigni una ubicació localitzada a Catalunya.

Pel que fa a les emissions en directe, el canal TV3CAT no té cap restricció i, per tant, la totalitat dels seus continguts es poden veure per internet des de qualsevol lloc del món.