Declaració d'accessibilitat per a apps

web

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat s'ha compromès a fer accessibles les seves aplicacions mòbils de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a les aplicacions per a iOS i Android de TV3, Catalunya Ràdio, 324, Esport3, iCat i SX3.

Podeu descarregar aquestes aplicacions als seus corresponents markets. Consulteu els enllaços a https://www.ccma.cat/atencio/com-veure-i-escoltar/mobils-i-tauletes/

Situació de compliment

Aquestes aplicacions mòbils són parcialment conformes amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre

Totes les aplicacions publicades a partir del maig del 2021 són accessibles. No obstant, hi ha alguns components fets amb tecnologies obsoletes o que han de millorar en accessibilitat. Per aquest motiu, en algunes aplicacions hi ha elements que no compleixen en la seva totalitat les directrius del nivell AA.

3Cat té com a objectiu permanent i continu les millores en usabilitat i accessibilitat en la seva oferta digital. Per tant, a mesura que s'actualitzin aquestes aplicacions se solucionaran les mancances per assolir el nivell d'accessibilitat que regeix a la majoria de les aplicacions de 3Cat.

Totes les aplicacions poden presentar algun problema d'accessibilitat en els següents aspectes:

Estem treballant en la millora dels criteris 11.1.4.1, 11.1.4.3 de totes les aplicacions, o en la interoperabilitat d'algunes pàgines molt concretes, com poden ser els mapes del temps per a l'app del 324. També estem millorant els punts 11.1.2.1.1, 11.1.2.4, 11.1.2.5, 11.1.4.4.1, 11.1.4.5.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 i 7.2.2

PUBLICITAT: L'existència d'espais publicitaris externs és font de problemes de validació en els apartats 1.5, 1.11, 1.12, 1.14 i 2.2. Es tracta de codi generat aliè a 3Cat.

CMP: Les aplicacions que tenen un CMP (Consent Manager Platform), una plataforma tecnològica que s'encarrega de recopilar i emmagatzemar la informació de consentiment dels usuaris que ens heu autoritzat perquè el puguem utilitzar i sota quin concepte ho podem fer. Es tracta de codi generat aliè a 3Cat.

b) Càrrega desproporcionada: no aplica

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: no aplica

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia 17 de juny de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria interna d'accessibilitat sobre un panell d'un mínim de pàgines clau tipus per a cada app, prèviament establerta i amb l'ajuda de diverses eines per validar l'accessibilitat que rastregen la majoria de les pàgines tipus de les aplicacions.

Darrera revisió de la declaració: 19 de setembre del 2021.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través d'aquests formularis del Servei d'Atenció a l'Audiència:

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Subtítols, audiodescripció i llengua de signes catalana

Actualment, la majoria dels continguts audiovisuals de 3Cat disposen de subtítols en català i d'audiodescripció. A més, hi ha programes que s'emeten també en llengua de signes catalana.

Els subtítols estan disponibles al web de 3Cat, el servei d'HbbTV de TV3, als vídeos a la carta de les aplicacions per a SmartTV de TV3 i Super3 i en els vídeos a la carta de les aplicacions mòbils de TV3, 324, Catalunya Ràdio, iCat, Esport3 i Super3.

Les sèries i programes que s'emeten amb audiodescripció també es poden mirar amb aquest sistema des del portal de 3Cat i el servei TV3alacarta per a televisions connectades.

Més informació:

El compromís de 3Cat per l'accessibilitat

Les aplicacions de 3Cat s'han construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar a totes les aplicacions les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de 3Cat és arribar a complir el nivell de conformitat Doble-A (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre del 2016 estableix les normes que s'exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d'accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d'agost de 2018), de requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d'agost del 2018. Concretament, cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d'obligat compliment, però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s'ha desenvolupat un reial decret que desenvolupa l'abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Altres informacions

Actualment s'estan realitzant treballs d'auditoria interna i consultoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena a les aplicacions que permetin el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.