Les obres de subministrament d'aigua, gas i llum al Parc de Gardeny estaran acabades al febrer del 2008

Lleida.- Les obres de subministrament dels serveis d'aigua potable i de reg, gas, llum i telecomunicacions dels edificis 'H' del Parc Científic i Tecnològic de Gardeny finalitzaran al febrer del 2008 amb l'objectiu que es puguin instal·lar les empreses que ocuparan aquests edificis. La portada dels serveis es fa des del barri de la Mariola de Lleida i permetrà abastir els laboratoris i les oficines que acullen aquest dos edificis. Aquests treballs compten amb un pressupost de 600.000 euros finançats per l'Ajuntament de Lleida. Un cop finalitzin les obres de subministrament, es convocaran els concursos corresponents a la urbanització de la resta del parc.
Les obres de subministrament d'aigua, gas i llum al Parc de Gardeny estaran acabades al febrer del 2008

Les obres de subministrament d'aigua, gas i llum al Parc de Gardeny estaran acabades al febrer del 2008

Lleida.- Les obres de subministrament dels serveis d'aigua potable i de reg, gas, llum i telecomunicacions dels edificis 'H' del Parc Científic i Tecnològic de Gardeny finalitzaran al febrer del 2008 amb l'objectiu que es puguin instal·lar les empreses que ocuparan aquests edificis. La portada dels serveis es fa des del barri de la Mariola de Lleida i permetrà abastir els laboratoris i les oficines que acullen aquest dos edificis. Aquests treballs compten amb un pressupost de 600.000 euros finançats per l'Ajuntament de Lleida. Un cop finalitzin les obres de subministrament, es convocaran els concursos corresponents a la urbanització de la resta del parc.