L'Ajuntament de Terrassa crea una borsa d'habitatges en règim de masoveria urbana

L'Ajuntament de Terrassa crea una borsa d'habitatges en règim de masoveria urbana

L'Ajuntament de Terrassa crea una borsa d'habitatges en règim de masoveria urbana

ACN Terrassa.-L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'empresa municipal Habitatge Terrassa, ha creat una borsa d'habitatges en règim de masoveria urbana, amb l'objectiu de donar sortida a habitatges que estan en desús per manca de condicions d'habitabilitat. Aquest nou model planteja que la persona propietària d'un immoble que necessita ser reformat per poder obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat, el cedeixi perquè els llogaters n'assumeixin la rehabilitació i manteniment a canvi de viure-hi durant un temps establert. El govern local ha cedit una vivenda de propietat municipal a la borsa per donar el tret de sortida a aquesta iniciativa. Es tracta d'un habitatge sense cèdula d'habitabilitat i es preveu que les obres per obtenir la durin entre sis mesos i un any. Part del cost econòmic serà assumit pel mateix consistori, i tècnics municipals visitaran periòdicament les obres per verificar-ne la seva execució.

Segons els responsables municipals aquest nou model presenta avantatges per a ambdues parts, com ara que les persones propietàries no hauran de pagar cap taxa de reforma i, a més, veuranrevaloritzat el seu habitatge. Per la banda de la masoveria, el principal avantatge és que no està subjecta a cap renda mensual i la possibilitat del contracte és de llarga durada.La borsa d'habitatges en règim de masoveria urbana és una de les mesures contemplades al nou programa de Mobilització d'Habitatges Buits, impulsat per l'Ajuntament de Terrassa per facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant diferents models que facilitin la revitalització del parc de viviendes en desús. Per a inscriure un pis a la borsa cal demostrar la tinença de l'habitatge, ja sigui amb l'escriptura o el registre de la propietat. L'habitatge ha d'estar lliure de càrregues fiscals, no trobar-se en procés d'expropiació i, en cas de no tenir en vigor la cèdula d'habitabilitat, la propietat haurà de verificar que fent obres es podrà obtenir.Pel que fa a les persones que es vulguin inscriure a la borsa des de la masoveria, aquestes no podran tenir habitatges en propietat i hauran de demostrar ingressos regulars que provinguin de rendes diferents a les del treball, és a dir, pensions o subsidis, entre d'altres. A més, la unitat de convivència ha de tenir uns ingressos superiors o iguals a 0,91 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). La persona masovera ha de demostrar coneixement en el sector de la construcció (ma d'obra, pintura, fontaneria i\/o xarxes de gas, electricitat o climatització).