La Seguretat Social obté un 2,7% menys de superàvit per la crisi

Els comptes de la Seguretat Social han obtingut un saldo positiu de 17.273,75 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 2,73% menys que en el mateix període del 2007, segons ha informat el Ministeri de Treball i Immigració. El superàvit és el resultat d'uns ingressos de 93.674,77 milions d'euros, que van créixer el 7,95%, davant d'unes despeses de 76.401,02 milions d'euros, que van créixer el 10,7%. Segons Treball, com ha anat passant en els mesos anteriors, les despeses previstes pendents d'imputació pressupostària assoliran els 1.200 milions d'euros, cosa que implica una disminució del superàvit.
La Seguretat Social obté un 2,7% menys de superàvit per la crisi
Madrid

La Seguretat Social obté un 2,7% menys de superàvit per la crisi

Els comptes de la Seguretat Social han obtingut un saldo positiu de 17.273,75 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 2,73% menys que en el mateix període del 2007, segons ha informat el Ministeri de Treball i Immigració. El superàvit és el resultat d'uns ingressos de 93.674,77 milions d'euros, que van créixer el 7,95%, davant d'unes despeses de 76.401,02 milions d'euros, que van créixer el 10,7%. Segons Treball, com ha anat passant en els mesos anteriors, les despeses previstes pendents d'imputació pressupostària assoliran els 1.200 milions d'euros, cosa que implica una disminució del superàvit.
Actualitzat
Aturats fent cua davant una oficina de col·locació a Madrid. (Foto: EFE)

El nombre d'aturats ha crescut els últims mesos. (Foto: EFE)

Del volum total de drets reconeguts, el 90,49% dels ingressos va correspondre a les entitats gestores i serveis comuns a la Seguretat Social, i el 9,51% restant a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals. Per part seva, el 90,07% dels pagaments va ser fet per les entitats gestores i el 9,93%, per les mútues.

Un 5,5% més en ingressos per cotitzacions

Els ingressos per cotitzacions socials van sumar en els nou primers mesos un total de 80.890,8 milions d'euros, un 5,5% més que en el mateix període de l'any passat. La majoria dels ingressos per cotitzacions van correspondre al règim general, el més nombrós del sistema, amb una suma de 59.105,9 milions d'euros, un 5,6% més. En el règim especial de treballadors autònoms (RETA) es van recaptar 7.972,6 milions (+8,8%), mentre que els ingressos per cotitzacions al règim especial agrari (REASS) van arribar als 750,7 milions d'euros, amb un descens del 28,1% respecte als nou primers mesos del 2007. El règim especial de treballadors de llar va aportar 369,8 milions en cotitzacions, un 0,6% més.

Despeses

En el capítol de despeses, els pagaments per prestacions econòmiques a famílies i institucions van pujar a 69.041,2 milions d'euros en els nou primers mesos. De la suma total, la major partida, 66.501,2 milions d'euros, va correspondre a pensions i prestacions contributives, amb un augment de gairebé el 8,6%, havent-se reconegut en el mes de setembre per aquest concepte prestacions per import de 6.685,6 milions d'euros.

Dins del sistema contributiu, es van destinar 60.040,3 milions d'euros al pagament de les pensions (invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), fet que suposa un 8,08% més. La despesa en incapacitat temporal va ser de 4.455,79 milions d'euros, amb un augment interanual del 9,7%.

Per la seva banda, les prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs van créixer en el període gener-setembre un 27,1%, fins a situar-se en 1.577,6 milions d'euros.