La remodelació del mercat de la plaça de Cuba de Mataró costarà prop d'1,5 milions d'euros

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró ha presentat l'avantprojecte de remodelació del mercat de la plaça de Cuba. Està previst que les obres del mercat tinguin un cost aproximat d'1.467.332 euros. En el mateix moment en què es reforma el mercat, el consistori mataroní es proposa impulsar noves iniciatives que permetin estimular la demanda del mercat municipal i compensar, així, la competència dels grans centres comercials.
La remodelació del mercat de la plaça de Cuba de Mataró costarà prop d'1,5 milions d'euros
Mataró

La remodelació del mercat de la plaça de Cuba de Mataró costarà prop d'1,5 milions d'euros

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró ha presentat l'avantprojecte de remodelació del mercat de la plaça de Cuba. Està previst que les obres del mercat tinguin un cost aproximat d'1.467.332 euros. En el mateix moment en què es reforma el mercat, el consistori mataroní es proposa impulsar noves iniciatives que permetin estimular la demanda del mercat municipal i compensar, així, la competència dels grans centres comercials.
Actualitzat
En vista del canvi d'hàbits de consum de la societat i la forta competència que hi ha a la ciutat, s'ha plantejat donar un nou tomb a la concepció del mercat de la plaça de Cuba. El mercat va néixer l'any 1936, amb unes condicions de vida molt diferents de les que es viuen avui dia. Així, l'avantprojecte de remodelació del mercat de la plaça de Cuba preveu conservar l'edifici, que està catalogat, i millorar-ne l'estructura per adaptar-lo als nous hàbits de consum, amb nous aparcaments, millors accessos i una redistribució dels espais, a més d'integrar la confortabilitat per al client en forma d'ascensors, rampes, climatització i elements nous, com per exemple una oferta de restauració. També es preveu que, juntament amb l'adequació de l'edifici, hi hagi una estratègia comercial per afavorir el consumidor amb nous serveis i mètodes que estimulin la demanda. Quant a la gestió, es vol que els comerciants s'impliquin en la gestió econòmica del centre, que sigui una societat de capital mixt.