La Generalitat programa 35 actuacions per a l'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat

L'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat és una oportunitat per mostrar el compromís del govern i de totes les entitats envers la promoció de les persones amb discapacitat, per fer passos ferms en el reconeixement dels drets d'aquestes persones i perquè tinguin més possibilitats per desenvolupar la seva pròpia vida personal i col·lectiva. Per aquest motiu la Generalitat de Catalunya ha programat un total de 35 actuacions que permetin assolir aquests objectius, que es desenvolupen tant pel que fa a l'aprovació de noves mesures legislatives, com a activitats de recerca, investigació i difusió, o actes socials, culturals i esportius.
La Generalitat programa 35 actuacions per a l'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat
Barcelona

La Generalitat programa 35 actuacions per a l'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat

L'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat és una oportunitat per mostrar el compromís del govern i de totes les entitats envers la promoció de les persones amb discapacitat, per fer passos ferms en el reconeixement dels drets d'aquestes persones i perquè tinguin més possibilitats per desenvolupar la seva pròpia vida personal i col·lectiva. Per aquest motiu la Generalitat de Catalunya ha programat un total de 35 actuacions que permetin assolir aquests objectius, que es desenvolupen tant pel que fa a l'aprovació de noves mesures legislatives, com a activitats de recerca, investigació i difusió, o actes socials, culturals i esportius.
Actualitzat
Entre aquestes actuacions destaca la creació d'un centre de tecnologies de suport a la inclusió social que desenvoluparà tres branques d'activitat, en especial per al desenvolupament de material, objectes i equipament per a persones discapacitades, la promoció i divulgació de mesures de disseny adaptades a tots els àmbits socials, i informació i orientació als usuaris. Aquest any 2003 el govern aprovarà el desplegament de la coordinació formal dels equips professionals dels diferents departaments de la Generalitat en el territori per a les persones entre 0-18 anys. Una de les funcions d'aquesta coordinació serà la creació d'un referent per fer el seguiment, l'avaluació i l'actualització periòdica dels programes d'actuació personalitzats adreçats als infants i adolescents amb discapacitat o risc de patir-ne. En l'àmbit del desplegament de mesures legislatives que afavoreixin els objectius establerts per a aquest Any Europeu de les Persones Discapacitades cal destacar l'aprovació del decret d'acolliment residencial per a les persones amb discapacitat i el de regulació de l'atenció de dia, que pretenen establir els drets dels ciutadans a l'accés a aquests centres. Així mateix, l'aprovació del decret de regulació de l'atenció precoç que universalitzarà a Catalunya aquest servei per a tots els nens menors de 6 anys.