Gairebé el 100% dels universitaris llicenciats troben feina en menys d'un any

El 94% dels llicenciats a les universitats catalanes troben feina en menys d'un any, segons un estudi de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Després d'haver enquestat més de 20.000 titulats, l'agència ha conclòs que el nivell d'inserció laboral entre els estudiants és elevat i que, en les àrees tècniques i de salut, troben feina fins i tot abans de llicenciar-se. En general, els nois ho tenen més fàcil i també accedeixen a llocs de més responsabilitat i més ben pagats. Per contra, les noies llicenciades en Humanitats són les que ho tenen pitjor.
Gairebé el 100% dels universitaris llicenciats troben feina en menys d'un any
Barcelona

Gairebé el 100% dels universitaris llicenciats troben feina en menys d'un any

El 94% dels llicenciats a les universitats catalanes troben feina en menys d'un any, segons un estudi de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Després d'haver enquestat més de 20.000 titulats, l'agència ha conclòs que el nivell d'inserció laboral entre els estudiants és elevat i que, en les àrees tècniques i de salut, troben feina fins i tot abans de llicenciar-se. En general, els nois ho tenen més fàcil i també accedeixen a llocs de més responsabilitat i més ben pagats. Per contra, les noies llicenciades en Humanitats són les que ho tenen pitjor.
Actualitzat
Només el 6% de llicenciats tarda més d’un any a trobar feina. I en la meitat dels casos, són joves que continuen estudiant. En canvi, la meitat dels graduats en àrees tècniques i un 30% dels de Salut s’incorporen al mercat laboral abans d’acabar la carrera.

Una altra realitat és que la feina no sempre s’ajusta al que s’ha estudiat. Una quarta part dels graduats tenen un nivell de formació superior al que se’ls exigeix a la feina. Això passa, sobretot, amb els estudiants d’Humanitats o Ciències Socials.

L’estudi de l’AQU també confirma que els contactes personals continuen sent la manera més comuna de trobar feina. Gairebé quatre de cada deu en van trobar per aquesta via.

L’informe assegura, a més, que els homes acostumen a trobar feina abans que les dones, que s’incorporen majoritàriament en empreses d’educació, recerca i sanitat, i són majoria al sector púbic. Les diferències de gènere també es noten en els salaris. Només una de cada 100 universitàries supera els 40.000 euros anuals, davant el 5% d’homes. Hi ha un 12% de dones que cobren menys de 9.000 euros bruts anuals, gairebé el doble que d’homes. Per sectors, els arquitectes i metges són els més ben pagats.

NOTÍCIES RELACIONADES