Els Estatuts de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge s'adapten a l'evolució normativa dels darrers anys

Barcelona (ACN).- El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels Estatuts de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), amb l'objectiu d'adaptar-los a l'evolució normativa i a l'experiència assolida els darrers anys de funcionament. La renovació dels Estatuts es basa en quatre eixos: l'ampliació dels objectius assignats a l'IDI en relació amb l'ús i tractament de la imatge mèdica; l'ampliació de funcions, que recull expressament la docència i la recerca; la modificació de l'estructura de govern, que se simplifica amb la supressió de la figura del conseller delegat, i l'adaptació a la normativa de contractes del sector públic, amb el reconeixement exprés del seu caràcter de mitjà propi.
Els Estatuts de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge s'adapten a l'evolució normativa dels darrers anys

Els Estatuts de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge s'adapten a l'evolució normativa dels darrers anys

Barcelona (ACN).- El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels Estatuts de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), amb l'objectiu d'adaptar-los a l'evolució normativa i a l'experiència assolida els darrers anys de funcionament. La renovació dels Estatuts es basa en quatre eixos: l'ampliació dels objectius assignats a l'IDI en relació amb l'ús i tractament de la imatge mèdica; l'ampliació de funcions, que recull expressament la docència i la recerca; la modificació de l'estructura de govern, que se simplifica amb la supressió de la figura del conseller delegat, i l'adaptació a la normativa de contractes del sector públic, amb el reconeixement exprés del seu caràcter de mitjà propi.