El sistema d'informació dinàmica per a visitants de l'Expo ja està adjudicat

Saragossa.- El subministrament de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge denominat sistema d'informació dinàmica per a visitants de l'Exposició Internacional de 2008 ja està adjudicat. La societat Expoagua ho ha fet públic aquest dimecres a través de la publicació d'un anunci al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). Segons les dades del document públic, el pressupost ascendeix a 1.898.082,97 euros, pràcticament el mateix que la base de licitació, ja que només s'han retallat uns 15.000 euros. L'adjudicació s'ha dut a terme per tramitació urgent, procediment obert i concurs. L'empresa Bienvenido Gil SL n'és l'adjudicatària.
El sistema d'informació dinàmica per a visitants de l'Expo ja està adjudicat

El sistema d'informació dinàmica per a visitants de l'Expo ja està adjudicat

Saragossa.- El subministrament de fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge denominat sistema d'informació dinàmica per a visitants de l'Exposició Internacional de 2008 ja està adjudicat. La societat Expoagua ho ha fet públic aquest dimecres a través de la publicació d'un anunci al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). Segons les dades del document públic, el pressupost ascendeix a 1.898.082,97 euros, pràcticament el mateix que la base de licitació, ja que només s'han retallat uns 15.000 euros. L'adjudicació s'ha dut a terme per tramitació urgent, procediment obert i concurs. L'empresa Bienvenido Gil SL n'és l'adjudicatària.