El CTTI afirma que els nivells d'emissions de les antenes de telefonia mòbil en l'àmbit metropolità compleixen la normativa

Barcelona.- El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) ha fet públic aquest dijous, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), els informes de les mesures realitzades pels equips de control de les emissions de les antenes de telefonia mòbil instal·lats a l'àrea metropolitana. En cap cas s'ha superat el límit establert per la normativa catalana.
El CTTI afirma que els nivells d'emissions de les antenes de telefonia mòbil en l'àmbit metropolità compleixen la normativa

El CTTI afirma que els nivells d'emissions de les antenes de telefonia mòbil en l'àmbit metropolità compleixen la normativa

Barcelona.- El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) ha fet públic aquest dijous, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), els informes de les mesures realitzades pels equips de control de les emissions de les antenes de telefonia mòbil instal·lats a l'àrea metropolitana. En cap cas s'ha superat el límit establert per la normativa catalana.