Aproven les mesures d'impacte ambiental de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de les mesures correctores d'impacte ambiental de les obres de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu, a la carretera C-17. Es preveu que les obres comencin durant el quart trimestre d'aquest any, que és l'època més adient per a les plantacions. Aquesta actuació, que té un termini d'execució de quatre mesos, suposa una inversió de 624.000 euros, unes 103 milions de pessetes.
Aproven les mesures d'impacte ambiental de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu
Sant Quirze de Besora i Montesquiu

Aproven les mesures d'impacte ambiental de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de les mesures correctores d'impacte ambiental de les obres de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu, a la carretera C-17. Es preveu que les obres comencin durant el quart trimestre d'aquest any, que és l'època més adient per a les plantacions. Aquesta actuació, que té un termini d'execució de quatre mesos, suposa una inversió de 624.000 euros, unes 103 milions de pessetes.
Actualitzat
Les obres consisteixen en l'aplicació de les mesures correctores d'impacte ambiental als talussos i altres terrenys afectats per l'execució de les obres de la variant de la C-17 al pas pels municipis de Sant Quirze de Besora i Montesquiu. Aquestes mesures són: la revegetació i integració paisatgística amb dos tipus d'actuacions; la hidrosembra de tots els talussos de l'obra; la plantació arbòria i arbustiva per donar estabilitat al terreny per tal d'impedir futurs despreniments i millorar la integració de la carretera dins del seu entorn; la col·locació d'una tanca perimetral de xarxa metàl·lica de 2 metres d'alçada per minvar la possibilitat d'accessos de vianants i fauna al nou traçat i la col·locació de pedres i roques petites a la base dels passos de fauna per facilitar el pas dels animals. L'àmbit de la zona d'actuació és el de tota la variant, és a dir, 4,95 quilòmetres.