El Consell d'Administració de la CCRTV aprova els criteris de cobertura per al referèndum sobre l'Estatut

El Consell d'Administració de la CCRTV, celebrat avui, ha aprovat els criteris fonamentals de la cobertura de la campanya prèvia al referèndum sobre l'Estatut, amb l'objectiu prioritari de divulgar-ne els seus continguts bàsics i les seves repercussions en la vida política i social del país.
Onze vots a favor i dos vots en contra ha estat el resultat d'una votació que emmarca el referèndum sobre l'Estatut com a prioritat informativa tant de Televisió de Catalunya com de Catalunya Ràdio. Serà per aquest motiu que tots dos mitjans oferiran una cobertura àmplia, en horaris de màxima audiència i amb una concepció ben diferent dels antics mecanismes d'assignació de temps i d'ordre coneguts com a "blocs electorals". Espais informatius diaris El document aprovat fa compatibles els criteris professionals amb el deure d'oferir una informació objectiva i plural. La durada total diària dels espais referits a l'Estatut, així com el temps i l'ordre destinat a cada partit o coalició, serà variable i estarà en funció de l'interès informatiu. Temps total de campanya Pel que fa al temps total de campanya, es prendrà com a referència el resultat electoral de les últimes eleccions autonòmiques i generals, i s'hi introduirà un coeficient corrector per tal de donar més presència als partits més petits i menys als majoritaris. La mitjana resultant de les dues eleccions esmentades suposa les xifres següents: PSC 35,2% CiU 25,8% ERC 16,1% PP 13,7% IC 6,5% Així, els termes de referència per al còmput global seran una vegada corregits, els següents: Partit més petit (IC) 1 Partits mitjans (ERC i PP) entre 1'5 i 1'8 Partits grans (PSC i CiU) entre 2'2 i 2'5 Entitats no polítiques Pel que fa a la possibilitat que entitats no polítiques prenguin posició davant la ratificació o no de l'Estatut, els mitjans de la Corporació es faran ressò d'aquestes intervencions de forma ponderada als seus posicionaments i representativitat social. El resultat final del còmput d'aquesta presència també respondrà al criteri de representació.