Imatges satèl·lit

20/08/2018 22:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 22:30
20/08/2018 16:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 16:45
20/08/2018 17:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 17:00
20/08/2018 17:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 17:15
20/08/2018 17:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 17:30
20/08/2018 17:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 17:45
20/08/2018 18:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 18:00
20/08/2018 18:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 18:15
20/08/2018 18:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 18:30
20/08/2018 18:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 18:45
20/08/2018 19:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 19:00
20/08/2018 19:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 19:15
20/08/2018 19:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 19:30
20/08/2018 19:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 19:45
20/08/2018 20:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 20:00
20/08/2018 20:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 20:15
20/08/2018 20:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 20:30
20/08/2018 20:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 20:45
20/08/2018 21:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 21:00
20/08/2018 21:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 21:15
20/08/2018 21:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 21:30
20/08/2018 21:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 21:45
20/08/2018 22:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 22:00
20/08/2018 22:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 20/08/2018 a les 22:15