Un informe indica la motivació sexual com la causa dels crims contra dones a Ciudad Juárez

El misteri que envolta Ciudad Juárez, una ciutat pròxima a la frontera de Mèxic, és conegut per tothom per la crueltat de les dades. En uns deu anys han estat assassinadas més de 300 dones i encara n'hi ha unes 400 de desaparegudes. Malgrat els reclams d'organitzacions socials, les investigacions i les detencions, els assassinats se succeeixen. Si bé es creia que les morts es devien a màfies que traficaven amb òrgans o dones, l'últim informe indica la violència sexual com la causa d'una part de les morts.
Un informe indica la motivació sexual com la causa dels crims contra dones a Ciudad Juárez
Ciudad Juárez

Un informe indica la motivació sexual com la causa dels crims contra dones a Ciudad Juárez

El misteri que envolta Ciudad Juárez, una ciutat pròxima a la frontera de Mèxic, és conegut per tothom per la crueltat de les dades. En uns deu anys han estat assassinadas més de 300 dones i encara n'hi ha unes 400 de desaparegudes. Malgrat els reclams d'organitzacions socials, les investigacions i les detencions, els assassinats se succeeixen. Si bé es creia que les morts es devien a màfies que traficaven amb òrgans o dones, l'últim informe indica la violència sexual com la causa d'una part de les morts.
Actualitzat
La Comissió Especial per a Ciudad Juárez, que investiga els crims succeïts a la ciutat, ha lliurat un informe al president mexicà, Vicente Fox. Segons l'informe, la majoria de les dones tenen un perfil similar: són joves i pobres i la majoria treballen en les indústries nord-americanes, les maquileres. Com a conclusió, l'informe apunta que una tercera part dels assassinats a la ciutat responen a una motivació sexual.

Un informe similar realitzat per l'ONU aquest gener ja plantejava una hipòtesi similar. Els crims de dones troben l'arrel en la discriminació de gènere present en la societat mexicana, molt difícil d'eradicar. De fet, s'han realitzat diverses detencions, fins a deu homes compleixen condemna, tot i que ni les detencions ni els informes ni la policia han pogut posar fi als brutals crims de Ciudad Juárez.

NOTÍCIES RELACIONADES