Les empreses espanyoles van guanyar un 4,3% més però van retallar l'1,8% de la plantilla el 2010

El benefici net de les empreses no financeres va augmentar un 4,3% el 2010, molt per sota del creixement del 53,9% que es va comptabilitzar l'any passat per "ingressos atípics", segons el Banc d'Espanya. L'activitat productiva de les empreses va experimentar una lleugera recuperació, que es va traduir en un increment del 3,7% del valor afegit brut que contrasta amb la taxa negativa del 8,3% d'un any abans. Tanmateix, les empreses espanyoles van retallar un 1,8% les seves plantilles el 2010.
Les empreses espanyoles van guanyar un 4,3% més però van retallar l'1,8% de la plantilla el 2010
Madrid

Les empreses espanyoles van guanyar un 4,3% més però van retallar l'1,8% de la plantilla el 2010

El benefici net de les empreses no financeres va augmentar un 4,3% el 2010, molt per sota del creixement del 53,9% que es va comptabilitzar l'any passat per "ingressos atípics", segons el Banc d'Espanya. L'activitat productiva de les empreses va experimentar una lleugera recuperació, que es va traduir en un increment del 3,7% del valor afegit brut que contrasta amb la taxa negativa del 8,3% d'un any abans. Tanmateix, les empreses espanyoles van retallar un 1,8% les seves plantilles el 2010.
Actualitzat
Monedes d'euro (Foto: ACN)

Les empreses espanyoles van retallar un 1,8% les seves plantilles el 2010. (Foto: ACN)

Més acomiadaments de treballadors a les empreses espanyoles per segon any consecutiu. Aquest cop, però, les empreses no financeres han reduït el nombre d'acomiadaments. Segons el Banc d'Espanya, l'últim exercici ha vingut marcat per una recuperació de l'activitat econòmica de les empreses, que es va frenar en el segon semestre de l'any arran de l'augment de l'IVA l'1 de juliol i de la finalització del Pla 2000E d'ajudes directes a la compra d'automòbils.

En aquest context, les empreses van retallar un 1,8% la plantilla el 2010, quan un any abans ho van fer en un 3,5%. El treball fix va baixar un 1,1%, mentre que el temporal ho va fer en un 5,9%, percentatge que tot i ser elevat és molt inferior del 16,1% que va caure l'any anterior.

El comportament del treball contrasta amb l'evolució de l'activitat de les empreses no financeres, que va créixer un 3,7% el 2010, respecte a la caiguda que comptabilitza el 2009.

La recuperació de l'activitat i el descens de les despeses de personal van afavorir que el benefici brut de les empreses pugés un 8,1% el 2010, respecte a la caiguda del 13,6% del 2009. Els ingressos financers van baixar un 3,4%, mentre que les despeses financeres van créixer un 4,3% davant d'un lleuger augment del finançament de les empreses.

El benefici net, també del 4,3%, contrasta amb el fort increment del 53,9% comptabilitzat el 2009 i s'explica per la considerable reducció dels resultats atípics.

El Banc d'Espanya manté la previsió de creixement del 0,8% pel 2011

El Banc d'Espanya manté la previsió de creixement de l'economia espanyola en el 0,8% pel 2011 arran de la "lenta recuperació" de la demanda interna, respecte a l'estimació del govern que espera un increment del PIB de l'1,3%.

L'ens supervisor preveu que la reactivació del consum es produeixi a un ritme lent el 2012, quan es calcula un augment de l'1,5% del PIB, un punt inferior al que va estimar l'executiu.