L'Ajuntament de Lleida concedeix 132.000 euros per rehabilitar 26 edificis antics de la ciutat

L'Ajuntament de Lleida concedeix 132.000 euros per rehabilitar 26 edificis antics de la ciutat

L'Ajuntament de Lleida concedeix 132.000 euros per rehabilitar 26 edificis antics de la ciutat

ACN Lleida.-La Junta de govern local de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat l'atorgament de 26 ajuts municipals per a la rehabilitació d'edificis antics de la ciutat, sol·licitats en el marc de la convocatòria del projecte Rehab+ de l'any 2016. En total, s'han concedit 132.000 euros per a la millora, manteniment o conservació d'immobles de més de 45 anys dels barris del Centre Històric, la Bordeta, Balàfia, Cappont i Pardinyes. Per a aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Lleida va ampliar les ajudes per a la rehabilitació d'edificis antics a vuit barris de Lleida, després que els darrers anys se centressin exclusivament en el Centre Històric. L'any 2015, la Paeria va atorgar un total de 102.201,99 euros en 20 ajuts destinats a rehabilitar edificis del Centre Històric. Al 2014 els ajuts van ascendir a 69.830,25 euros.

La convocatòria municipal d'ajuts a la rehabilitació dels edificis incloïa, doncs, el Centre Històric, però també els nuclis antics de Magraners, la Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola. Enguany, l'import de les ajudes és de 132.000 euros, prop d'un 30% més que l'any anterior, que en concret s'han concedit a set edificis del Centre Històric, tres a la Bordeta, set a Balàfia, un a Cappont i un a Pardinyes. L inversió induïda o generada que faran els particulars als habitatges gràcies aquests ajuts municipals és d'uns 412.000 euros, segons ha informat la Paeria.Les actuacions objecte d'ajuda són aquelles obres de manteniment, conservació i rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades en la inspecció tècnica de l'edifici (ITE), referides als elements comuns dels immobles, a la millora de la sostenibilitat i l'ecoeficiència dels edificis, a l'assoliment d'una millor adequació a les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i al compliment de les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges, als efectes d'evitar situacions de risc per a la salut i la seguretat de les persones o béns, i de desocupació permanent dels habitatgesPer poder optar a les ajudes, els edificis havien d'haver estat sotmesos a la inspecció tècnica de l'edifici, al Certificat de Seguretat o bé a una ordre d'execució dictada per raons d'urgència. A més, les obres de manteniment, conservació i\/o rehabilitació de l'edifici, per a l'esmena de les deficiències detectades en les inspeccions tècniques, han d'estar executades. I, finalment, els edificis han de tenir una antiguitat de més de 45 anys, llevat dels casos d'actuacions derivades de situacions de risc per a la salut de les persones o la seguretat de persones o coses.