La Unió per la Mediterrània suspèn per la seva actuació l'any 2011, segons una enquesta a experts

Brussel·les (ACN).- L'actuació de la Unió per la Mediterrània el 2011 ha rebut un suspès per part dels 695 experts i actors consultats en la tercera edició de l'Enquesta Euromed que produeix l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Concretament, els agents preguntats han donat una nota mitjana del 3,8 sobre 10 a l'actuació de l'organisme internacional. Les perspectives de resolució futura de conflictes a la regió resulten ser baixes (de 2 a 4 sobre 10) i la majoria dels enquestats opina que la Unió Europea hauria d'implicar-se més en la relació amb els països que han engegat processos de democratització a través de mecanismes de condicionament i sancions.
La Unió per la Mediterrània suspèn per la seva actuació l'any 2011, segons una enquesta a experts

La Unió per la Mediterrània suspèn per la seva actuació l'any 2011, segons una enquesta a experts

Brussel·les (ACN).- L'actuació de la Unió per la Mediterrània el 2011 ha rebut un suspès per part dels 695 experts i actors consultats en la tercera edició de l'Enquesta Euromed que produeix l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Concretament, els agents preguntats han donat una nota mitjana del 3,8 sobre 10 a l'actuació de l'organisme internacional. Les perspectives de resolució futura de conflictes a la regió resulten ser baixes (de 2 a 4 sobre 10) i la majoria dels enquestats opina que la Unió Europea hauria d'implicar-se més en la relació amb els països que han engegat processos de democratització a través de mecanismes de condicionament i sancions.