La taxa de dones ocupades registra un màxim històric i arriba al 45,5% de l'afiliació a la Seguretat Social

Barcelona (ACN).- La Seguretat Social va registrar el mes passat de febrer la major taxa de dones afiliades de la historia amb un 45,5% del total de l'afiliació. Des de l'any 2000 aquesta dada s'ha incrementat en gairebé 6 punts i mig i la xifra de dones ocupades ha passat de 5,6 milions en aquell any als 7,7 milions actuals. Entre els trams d'edat de 20 i 24 anys l'afiliació a la Seguretat Social per part dels homes i les dones pràcticament s'equipara, és a dir, que aquesta dada mostra que la incorporació de les dones al món laboral avança en igualtat d'oportunitats.
La taxa de dones ocupades registra un màxim històric i arriba al 45,5% de l'afiliació a la Seguretat Social

La taxa de dones ocupades registra un màxim històric i arriba al 45,5% de l'afiliació a la Seguretat Social

Barcelona (ACN).- La Seguretat Social va registrar el mes passat de febrer la major taxa de dones afiliades de la historia amb un 45,5% del total de l'afiliació. Des de l'any 2000 aquesta dada s'ha incrementat en gairebé 6 punts i mig i la xifra de dones ocupades ha passat de 5,6 milions en aquell any als 7,7 milions actuals. Entre els trams d'edat de 20 i 24 anys l'afiliació a la Seguretat Social per part dels homes i les dones pràcticament s'equipara, és a dir, que aquesta dada mostra que la incorporació de les dones al món laboral avança en igualtat d'oportunitats.